Spoznajte nas


Konzorcij 1A PROTEAM združuje samostojne podjetnike in obrtnike. Namen združevanja je skupni nastop pri pridobivanju del, tako združeni investitorjem nudimo svoje izdelke in storitve na področju cele Slovenije, kakor tudi v sosednjih državah. S skupnimi referencami in poštenimi cenami smo pripravljeni na izzive, ki nam jih zastavlja trg. Ponujamo pomoč pri svetovanju, izdelamo projektno dokumentacijo, ter izvajamo strokovni nadzor nad izvedenimi deli. Za investitorje prevzamemo celotna gradbena dela pri novogradnjah in adaptacijah, kakor tudi energetske obnove objektov. Izkušeni in strokovno usposobljeni izvajalci, izvedejo vsa potrebna dela. Za uspešno sodelovanje je potreben osebni pristop, z visoko usposobljenim kadrom in storitvami po najvišjih standardih. Razlogov za zaupanje našemu združenju je skoraj toliko, kot je bilo izvedenih objektov s strani naših podjetnikov in obrtnikov.

Cilji


Z vrhunskimi storitvami si pridobiti zaupanje naročnikov in povečati prepoznavnost.
Z našimi proizvodi in storitvami, presegati pričakovanja naših naročnikov.
S kakovostno izvedbo v sklopu naših dejavnosti narediti vrhunske izdelke, oziroma storitve.
Negovati stike z obstoječimi strankami in razširiti ponudbo naših proizvodov in storitev.
Za vsakim naročilom stoji človek, spoštovanje in korekten odnos je ključ do uspeha.
Poštenje je vodilo pri našem vsakdanjem delu.
Iskrena komunikacija v kolektivu in z naročniki je osnova za obojestranski uspeh in postaja naša stalnica.
Ceniti delo svojih sodelavcev.
Naša medsebojna podpora je osnova za dobro delovanje združenja in za izvedbo projektov.
Vsak človek je edinstven in lahko s svojo ustvarjalnostjo veliko prispeva k skupnim dosežkom.
Izkoristili bomo vse možnosti, da naše združenje postane večje, bolj konkurenčno in bolj prepoznavno.

Prednosti


En partner za celoten projekt z zanesljivimi izvajalci.
Naša inovativnost in razvoj se nenehno izgrajujeta.
Naša tehnologija je že vsa leta v samem svetovnem vrhu.
Naši izdelki ustrezajo sodobnim zahtevam.
Spoštujemo naše naročnike in poslovne partnerje, s tesnim sodelovanjem in z izmenjavo mnenj, smo se sposobni odzvati na želje naših naročnikov in s tem izboljšati naše storitve.

Kaj ponujamo


Ponujamo pomoč pri svetovanju, pridobimo lokacijske podatke, izdelamo projektno dokumentacijo, pridobimo gradbeno dovoljenje, ter izvajamo strokovni nadzor nad izvedenimi deli.
Za naročnika prevzamemo celotna gradbena dela pri novogradnjah in adaptacijah, energetske obnove objektov, prav tako izvajamo vzdrževalna dela na objektih.
Izkušeni in strokovno usposobljeni izvajalci, izvedejo vsa potrebna dela. Naš team poišče, strokovno nadzoruje in medsebojno usklajuje izvajalce.
Naša ponudba vključuje tudi svetovanja arhitektov in energetskih svetovalcev.
Za znane stranke poiščemo ustrezne nepremičnine, ter organiziramo vso potrebno dokumentacijo za nakup. Prav tako pridobimo lokacijske podatke, uredimo služnosti, pridobimo gradbeno dovoljenje, pripravimo projekte in pogodbe, ter opravimo celotno storitev izvedbe gradbenih projektov s strokovno usposobljenimi izvajalci.
Nudimo organizacijo pri nabavi in postavitvi opreme in strojev, kakor tudi pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za obratovanje in kasnejše vzdrževanje opreme in nepremičnin.
Za znane stranke organiziramo začasno skladiščenje, ter distribucijo njihovih proizvodov.

Reference


UNIOR d.d. Zreče - skrbni pregled nepremičnin in opreme
ŠTUDENTSKI DOM in HOTEL KOROTAN na Dunaju - obnova sob in kopalnic
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM Maribor - obnovitvena dela
NIAGARA Lounge Bar, Maribor - izvedba elektroinštalacij - vzdrževalna dela
HABERKORN ULMER, Maribor - izvedba elektroinštalacij - vzdrževalna dela
IGRALNI SALON CASINO JOKER, Maribor - izvedba elektroinštalacij - vzdrževalna dela
DOM OSTARELIH KUZMA - povečanje kapacitet v domu ostarelih Kuzma - izdelava projektne dokumentacije
AVTOHIŠA Ferk Maribor - prizidava garažne hiše in avtosalona »Mazda« - izdelava projektne dokumentacije
TERMIT Moravče - fasaderska dela

Obnova kopalnic in sanitarnih prostorov v Sloveniji in Avstriji
več referenčnih objektov v prilogi

Prenesi PDF

O Nas


Vaš partner za celoten projekt.

Igor Vidovič


M: +386 (0)41 71 61 30
E: i.vidovic@1aproteam.eu

Sebastijan Brence


M: +386 (0)31 61 26 42
E: s.brence@1aproteam.eu

Dušan Knehtl


M: +386 (0)31 62 60 74
E: d.knehtl@1aproteam.eu

Naše podjetje se nahaja v Mariboru, v stavbi OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE MARIBOR
na Titovi cesti 63, v drugem nadstropju.

Kontakt


Naslov

1A PROTEAM
Titova cesta 63
2000 Maribor
Slovenija
M: +386 (0)40 55 67 11
E: office@1aproteam.eu